qubit (kübit)

  • Kuantum bilgisayar olarak, Qubit (Kübit) veya kuantum bit klasik bit analogu bir kuantum-bilgi birimidir. Burada iki durum dikey polarizasyon ve yatay polarizasyon vardır: Bir kübit böyle tek bir fotonun foton polarizasyonu gibi iki durumlu kuantum mekaniği sistemidir (Two-state quantum system). Klasik sistemde, bir durum ya da diğeri olurdu, ancak kuantum mekaniği kübit, aynı anda her iki durumun bir kuantum süperpozisyonu (Quantum superposition) içinde kuantum bilgisayarı için temel bir özellik olmasını sağlar.