json

  • javascript kodlarıyla yazılan metin biçimidir.programlama dillerinde yazılan projeye veri eklemek için kullanılır. xml'den daha kısa yazım şekli vardır.
  • json ( (JavaScript Object Notation) veri gönderim için kullanılan dizi şeklinde nesne olarak değerleri saklamamızı sağlayan json_encode ile şifreleme yapıp json_decode ile şifreleme işlemini çözmemizi sağlar.Genellikle web uygulamaları php tabanlı uygulamalar ve farklı dillerde yazılan web servisler ile beraber kullanılabilir. { string : value } seklinde kullanılır. ( json.org )