Engagement Marketing

  • Engagement Marketing (katılım pazarlaması) olarak insanları sosyal ortamlarda meşgul etmek ve zaman içerisinde etkileşim oluşturmak için kullanılan pazarlama sistemidir.