attachment

  • "ek dosya" şeklinde türkçeleştirebileceğimiz kelimedir. mail gönderirken word, ppt, jpg gibi harici dosyalar göndermemize imkan sağlayan fonksiyona işaret eder..