Apriori algoritması

  • veri madenciliği kümeleme algoritmalarından birisidir. eldeki verilerin belirli niteliklere göre kümelenmesi işlemlerine bakar.